Internationella hemsidan

https://cosa-recovery.org/

  • På den internationella hemsidan kan du hitta information om bland annat:

  • Internationella möten (Se vidare info under fliken delta på möte)

  • Litteratur (Nyhetsbrev, hur man använder litteraturen på mötena och uppkommande litteratur)

  • Shop (Här kan du köpa mp3 filer som innehåller tal, tankar osv från olika Cosas)

  • Service (Hur du kan vara till service för Cosa, donationer, ISO of Cosa bylaws)

  • Resurser (De 12 stegen, tradtionerna och koncepten, Böner och andra texter, generella resurser, kontaktinformation, årliga rapporter)

  • Konvent (Information om kommande, föregående och andra event för tillfrisknande)